ក្រៅពីការទទួលទានអាហារដែលសម្បូរប្រូតេអ៊ីន និងវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រងទ្រងរាងកាយ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងឡាយគប្បីធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំផងដែរ។ ព្រោះការធ្វើលំហាត់ប្រាណ អាចជួយរក្សាសុខភាពឲ្យមានតុល្យភាព បញ្ជៀសជំងឺមួយចំនួន បំបាត់ភាពតានតឹង សម្រាលកូនមកស្រួល។ល។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលំហាត់ប្រាណដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុត ដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរអនុវត្តរាល់ថ្ងៃ៖

១.ការដើរ
២.ការត់យឺតៗ
៣.រាំនៅក្នុងទឹក
៤.យូហ្កា
៥.ជិះកង់នៅនឹងកន្លែង
ទាំងអស់នេះហើយ គឺជាលំហាត់ប្រាណដ៏សមស្រប ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃឡើយ៕