ការគេងមិនលក់ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ អាចប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា ជំងឺលើសឈាម ទឹកនោមផ្អែម ប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ទារក ពិបាកកើត និងកើតជំងឺធាត់ជាដើម។

មូលហេតុដែលបណ្តោលគេងមិនលក់នេះ រួមមាន៖

– ការគេងស្រម៉ុក
– ដកង្ហើមមិនរួច ឬតឹងច្រមុះ
– ដកង្ហើមចេញចូលលឺខ្លាំងៗ
– គេងច្រើនច្រើនពេក
– នោមយប់ញឹកញាប់ពេក
យកល្អ អ្នកស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងឡាយគួរតែទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ ព្រោះការប្រើថ្នាំងងុយគេងដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃ៕