ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអ័រម៉ូន progesterone និង estrogen ចាប់ផ្តើមមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីត្រៀមផលិតទឹកដោះ។ ប៉ុន្តែ ប្រសបពេលដែល សុដន់របស់អ្នករីកកាន់តែធំ ហើយមានការឈឺចាប់ សូមប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺមហារីកសុដន់។ អ្នកត្រូវដឹងថា ជំងឺមហារីកសុដន់ពិបាលព្យាបាលខ្លាំងណាស់ ហេតុនេះមានតែវិធីការពារទេទើបប្រសើរ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាវិធីពិនិត្យមើលជំងឺមហារីកសុដន់ ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ៖

របៀបសង្កេតមើលដោយខ្លួនឯង
អ្នកត្រូវប្រើម្រាមដៃមកស្ទាបតិចៗជុំវិញសុដន់ទាំងសងខាង ប្រសិនបើមានដុំសាច់ខុសប្រក្រតី ឬសង្កេតឃើញសុដន់ហើម និងមានសារធាតុរាវចេញពីចុងសុដន់ ត្រូវប្រញាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យភ្លាម។

ការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ
ការពិនិត្យដោយប្រើម៉ាស៊ីនទំនើបពិតជាមានភាពច្បាស់លាស់ជាងការពិនិត្យដោយខ្លួនឯង ព្រោះវាអាចមើលឃើញផ្នែកខាងក្នុងសុដន់ច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើជំងឺមហារីកទើបនឹងកកើតមែននោះ អ្នកក៏អាចព្យាបាលទាន់ពេលវេលា៕