មានបញ្ហាជាច្រើនរបស់អ្នកម្តាយមានគភ៌ដែលបារម្ភកង្វល់អំពីកូនតូចនៅក្នុងផ្ទៃ ទើបខំព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗដែលណែនាំថាតើអ្វីទៅដែលញ៉ាំទៅហើយ កូនតូចនឹងមានសុខភាពល្អ សាច់ស្អាតនោះ ក៏ខំស្វះស្វែងទៅរកយកមកទទួលទានដើម្បីថែបំប៉នខ្លួនឯង និងកូនក្នុងផ្ទៃ ព្រោះចង់ឱ្យកូនចេញមកល្អស្អាតឥតខ្ចោះ និងរឹងប៉ឹងមាំមួនបំផុត។ តើបញ្ហាការហូបចុករបស់អ្នកម្តាយទាំងឡាយដើម្បីឱ្យកូនតូចមានសុខភាពល្អ និងស្អាតបាតមានអ្វីខ្លះនោះ មែន ឬមិនមែនយ៉ាងណា សូមអានអត្ថបទខាងក្រោមនេះជាបន្ត។

ពេលមានគភ៌ តើញ៉ាំអ្វីទៅដើម្បីឱ្យកូនសាច់សស្អាត ឬក៏ញ៉ាំហឹរខ្លាំងពេកកូនតូចនឹងដុះសក់មកតិចស្តើងមែនឬ?
ចំពោះបញ្ហានេះ អាហារការហូបចុកគ្មានផលប៉ះពាល់ទេ ការដែលទារកនឹងស ឬខ្មៅ សក់ស្តើង ឬសក់តិច គឺបណ្តាលមកពីពូជអម្បូរទាំងស្រុង តែអេះ!? ហេតុអីលោកប៉ាខ្មៅ អ្នកម៉ាក់ក៏ខ្មៅ តែកូនកើតចេញមកស្រាប់តែសស្គុសទៅវិញ? ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះ តាមគោលការណ៍ខាងពូជអម្បូរអាចអធិប្បាយបានថា ដែលកូនតូចប្រសូតចេញមកសាច់សនោះ គឺដោយសារតែកូនបានទទួលហ្ស៊ែនអន់ពីឪពុក និងម្តាយហ្នឹងឯង នោះគឺមានន័យថា ទាំងឪពុក និងម្តាយមានបង្កប់នូវហ្ស៊ែនអន់ ដូច្នេះរឿងញ៉ាំអីដើម្បីឱ្យកូនស្បែកស ឬញ៉ាំអីហើយធ្វើឱ្យសក់ដុះក្រាស់ ឬស្តើងនោះ មិនមានលទ្ធផលពិសោធន៍ខាងវិទ្យាសាស្រ្តទេ តែអាចមានផលខាងផ្លូវចិត្ត ចំណែកឯការទទួលទានអាហារដែលមានរស់ជាតិហឹរពេក អាចបណ្តាលឱ្យអ្នកម្តាយមានគភ៌ឈឺពោះបាន។

ពេលមានគភ៌ត្រូវញ៉ាំអីដើម្បីឱ្យកូនឆ្លាត និងមាំមួន
បញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដំបូងគេរបស់អ្នកម្តាយមានគភ៌ក៏អាចថាបានដែរ អាហារការហូបចុករបស់អ្នកម្តាយមានគភ៌មានចំណែកខ្លាំងណាស់ គឺអ្នកម្តាយមានគភ៌ត្រូវតែបានទទួលសារធាតុអាហារឱ្យគ្រប់ 5 ប្រភេទក្រុម និងញ៉ាំថ្នាំថែបំប៉នគភ៌ដែលលោកគ្រូពេទ្យរៀបចំឱ្យ ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹង កូនតូចនៅក្នុងផ្ទៃក៏នឹងរឹងប៉ឹងមាំមួន និងមានវិវឌ្ឍនាការសមទៅតាមវ័យទៅហើយ។

ពេលមានគភ៌ ញ៉ាំទឹកដូងនឹងជួយឱ្យខ្លួនប្រាណកូនគ្មានខ្លាញ់រំអឹល តើមែន ឬមិនមែន?
អ្នកម្តាយមានគភ៌ដែលញ៉ាំទឹកដូង នឹងធ្វើឱ្យការសាងខ្លាញ់រំអឹលខ្លួនរបស់ទារកឡើងពណ៌ស ទើបធ្វើឱ្យអាចមើលទៅឃើញថាទារកប្រសូតចេញមកមានខ្លួនប្រាណស្អាត តែមិនមែនកើតចេញមកហើយកូនតូចគ្មានខ្លាញ់នោះទេ។ ទារកមានខ្លាញ់គ្រប់គ្នា ហើយខ្លាញ់រំអឹលដែលស្រោបខ្លួនកូនតូចនេះ នៅមានប្រយោជន៍ជួយធ្វើឱ្យកូនតូចងាយស្រួលប្រសូតចេញមក និងថែមទាំងជួយសម្រួលសីតុណ្ហភាពរបស់រាងកាយទារកទើបនឹងកើតទៀតផង។

អ្នកម្តាយមានគភ៌គ្រប់រូបសុទ្ធតែចង់ឱ្យកូននៅក្នុងផ្ទៃមានសុខភាពរឹងប៉ឹងមាំមួន និងល្អស្អាតឥតខ្ចោះគ្រប់គ្នាទាំងអស់ មែនទេចា៎ស? តែរឿងខ្លះដែលអ្នកម្តាយបានឮមកពីអ្នកដទៃ ហើយមិនប្រាកដក្នុងចិត្តថា ពេលទទួលទានហើយហុចផលល្អដល់កូនក្នុងផ្ទៃមែន ឬក៏អត់នោះ អ្នកម្តាយអាចយករឿងទាំងនោះទៅប្រឹក្សាជាមួយលោកគ្រូពេទ្យបាន ដើម្បីឱ្យបានសប្បាយចិត្ត៕