ដើ​ម្បី​មាន​សុ​វ​ត្ថិ​ភា​ព​ ​ស្ត្រីមា​ន​ផ្ទៃ​ពោះ​ទាំង​ឡា​យ​គួ​រ​តែនៅ​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​ឧ​បក​រ​ណ៍​អេឡិ​​​ច​ត្រូ​​​និ​​​​ច​​ដូ​​​​​​ច​​ជា​​​​​​ ​​​​ទូ​​​​​​​រស​​​​​​​​ព្ទ​​​​ដៃ​​​​​​ឆ្លា​​​​​​ត​វៃ​​​​​​ ​​​​​​ឧ​​​​​​​ប​​ក​​​​​​រ​​​ណ៍​​​​ប៊្លូ​​​​ធូ​​​ស​​ និ​​ង​​កំ​ព្យូ​​ទ័​​រ​យួ​​រ​ដៃ​​ជា​​​ដើ​​​ម​។​ការ​សិ​ក្សា​មួយ​បាន​ប​ង្ហាញ​ថា​ ​ការ​ប៉ះ​ពា​ល់ទៅ​នឹ​ង​ជា​តិវិ​ទ្យុ​ស​កម្ម​ពី​ទូ​រ​សព្ទ​ដៃ ​ឧ​ប​ករ​ណ៍​ប៊្លូធូ​ស​និង​កុំ​ព្យូ​ទ័​រ​យូ​រដៃ​ ​ក្នុ​ង​ពេ​ល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ​អា​ច​មាន​ហា​និ​ភ័យ​រ​លូ​តកូ​ន​ទ្វេដ​ង​។​ ​

មិ​ន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​សូ​ម្បី​តែ​មនុស្ស​ធ​ម្ម​តា​ក៏​អាច​មា​ន​គ្រោះ​ថ្នា​ក់​ធ្ងន់​​ធ្ង​រដោយ​សារ​តែ​ជា​តិវិ​ទ្យុ​ស​ក​ម្មផ​ង​ដែ​រ​។
​ចំ​ពោះ​កា​រ​ស្រាវ​ជ្រា​វ​ដែ​ល​បា​ន​ចេញ​ផ្សា​យ​នៅ​ក្នុ​ង​កា​សែត​ ​S​c​i​e​n​ti​f​i​c ​R​e​p​or​t​s​ ​បា​នធ្វើ​កា​រ​ពិ​សោ​ធ​ន៍​ទៅ​លើ​ស្ត្រីមា​ន​ផ្ទៃ​ពោះ​ចំ​នួន​ ​៩​១​៣​នា​ក់​ ​មាន​អា​យុ​លើ​ស​ពី​ ​១៨​ឆ្នាំ​ ​ឲ្យ​ពា​ក់​ឧ​បក​រ​ណ៍​តា​ម​ដា​ន​ម៉ា​ញ៉េ​ទិ​ក​រ​យៈ​ពេល​ ​២​៤​ម៉ោ​ងរ​ក​ឃើ​ញ​ថា​ ស្ត្រី​​ដែល​ទ​ទួ​ល​រ​ង​ពី​ផ​ល​ប៉ះ​ពា​ល់​នៃ​ម៉ា​ញ៉េ​ទិ​ក​ខ្ព​ស់​ ​មា​ន​ហា​និ​ភ័​យ​នៃ​កា​រ​រ​លូ​ត​កូ​ន​ច្រើន​ជា​ង​ស្ត្រីមា​ន​ផ្ទៃ​ពោះ​ដែ​ល​មិ​នប៉ះ​ពា​ល់​ឧ​ប​ក​រ​ណ៍​ម៉ា​ញ៉េ​ទិក​រ​ហូ​ត​ដល់​ទៅ​ ២​,​៧​២​ដ​ង​។​

​កា​រ​រ​ក​ឃើ​ញ​នេះក៏​ប​ង្ហា​ញផ​ង​ដែ​រ​ថា ​កា​រ​វា​ស់​ស្ទ​ង់​ម៉ា​ញ៉េ​ទិ​កពិ​ត​ជាមា​នសា​រៈ​សំ​ខាន់​ណា​ស់​សម្រា​ប់​កា​រ​ពិ​និ​ត្យទៅ​លើ​ផ​លប៉ះ​ពា​ល់​នៃសុ​ខ​ភា​ព។​

​អ្ន​កជំ​នា​ញផ្នែ​ក​សុ​ខភា​ព​លោ​ក ​D​e​-K​u​n ​L​i ​បា​ន​កត់​ស​ម្គា​ល់ថា​ ​«កា​រ​ស្រាវ​ជ្រា​វ​នេះផ្ត​ល់​ភ​ស្តុ​តាង​ថា ​ជា​តិ​វិ​ទ្យុស​ក​ម្មអា​ច​ប៉ះ​ពាល់​ដ​ល់​ ​ក​ត្តា​ជីវ​សា​ស្ត្រ​រប​ស់​សុ​ខភា​ព​មនុ​ស្ស​»​។​

​ដូច្នេះ​ ​លោ​ក​សង្ឈឹ​ម​ថា​ កា​រ​រ​កឃើ​ញ​នេះ​នឹង​ជំ​រុញ​ឲ្យ​ម​នុស្ស​ទាំ​ង​ឡាយ​ ​ជា​ពិសេ​សស្ត្រី​មា​ន​ផ្ទៃ​ពោះគួ​រ​តែ​ប្រុ​ង​ប្រយ័​ត្ន​ ​ចំពោះ​កា​រ​ប្រើប្រា​ស់​ទូ​រស​ព្ទ​ដៃ​ឆ្លាត​វៃ​ ​ឬ​ឧប​ក​រ​ណ៍អេ​ឡិ​ច​ត្រូ​និច​ផ្សេ​ង​ៗទៀ​ត​៕​​​