ជាទូទៅ អ្នក​ម្តាយ​គ្រប់រូប គួរកត់សំគាល់​នូវ​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​កន្ត្រាក់​របស់​ស្បូន​ដូចជា៖

 

 

១. ការ​កន្ត្រាក់​របស់​ស្បូន (ច​ង្កោ​ង​ស្បូន) ធម្មតា​ក្នុងកំឡុងពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ​មាន៖

– ការ​កន្ត្រាក់​របស់​ស្បូន​មាន​តិចតួច ហើយ​មិន​ទៀងទាត់​ក្នុងកំឡុងពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ។

– ក្នុងកំឡុងពេល​គភ៌ ២០សប្តាហ៍ ការ​កន្ត្រាក់​របស់​ស្បូន​មាន​ប្រហែល ១-២ដង ក្នុង១ថ្ងៃ នៅពេល​គ្រប់​ខែ​ប្រហែល ១-២ដង ក្នុង១ម៉ោង។

– ការ​កន្ត្រាក់​ស្បូន​នេះ​ជួនកាល​យូរ​មាន​រយៈពេល​ប្រហែល ១-២នាទី ជាការ​កន្ត្រាក់​មិន​ទៀងទាត់ ហើយ​អាច​ដឹងបាន​ដោយ​ស្ត្រី​ចាប់ផ្តើម​ឈឺពោះ​ពេល​ស្បូន​កន្ត្រាក់។

– ជា​មធ្យម ២សប្តាហ៍​មុន​សម្រាល ស្បូន​ចាប់ផ្តើម​កន្ត្រាក់​ញាប់​ជាង​មុន​ពី៥-៦ដង​ក្នុង១ម៉ោង។

 

២.ការចាប់ផ្តើម​ឈឺពោះ​សម្រាល៖

– ស្ត្រី​ចាប់ផ្តើម​ឈឺពោះ ដែល​ស្បូន​ពីមុន​កន្ត្រាក់​មិន​ទៀងទាត់ ហើយ​ឈឺ​តិចតួច បែរជា​ស្បូន​កន្ត្រាក់​ទៀងទាត់ ហើយ​ឈឺ​ជាង​មុន។

– ស្ត្រី​ចាប់ផ្តើម​ឈឺពោះ​ពី ២-៣ដង ក្នុង១ម៉ោង។

៣) ការ​ឈឺពោះ​សម្រាល៖

 

– ស្បូន​កន្ត្រាក់​ថេរ ២-៤ដង​ក្នុង១នាទី មាន​រយៈពេល​ប្រហែល ១-២នាទី។

– ការ​ឈឺពោះ​សម្រាល​គឺ​ស្បូន​កន្ត្រាក់ រួច​សម្រាក​យ៉ាងតិច៥០នាទី រួច​កន្ត្រាក់​បន្តទៀត ឬ​លឿន​ជាង​នេះ។

ប្រសិនបើ​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទាំងឡាយ មាន​អាកា​រៈ​ឈឺពោះ​ដោយ​ស្បូន​កន្ត្រាក់​ដូចដែល​បាន​រៀបរាប់​ក្នុង​ចំណុច​ការឈឺ​ពោះ​សម្រាល​ខាងលើ សូម​អញ្ជើញ​រួសរាន់​មក​ពិនិត្យ​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត ដែលមាន​គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​សម្ភព និង​ជំនាញ​សង្គ្រោះ​ទារក​ក្នុងការ​ត្រៀម​សម្រាល​នូវ​បុត្រ​ធីតា​របស់​លោកអ្នក។

 

ប្រភព៖ ផេ​ក មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត