ស្ត្រីទើបរៀបការគួរតែដឹង! ៨សញ្ញាអ្នកមានផ្ទៃពោះលើកដំបូង

0

មនុស្សស្រីមួយចំនួនធំតែងយល់ការបាត់រដូវ គឺជាសញ្ញាដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះ ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនមានតែសញ្ញាមួយនេះទេនៅមានសញ្ញាជាច្រើនទៀតដែលពួកគេមិនធ្លាប់ដឹង។ សូមចាំថារោសញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះចំពោះស្ត្រីម្នាក់ៗគឺមិនដូចគ្នានោះទេ ហើយពួកគេអាចនឹងសម្គាល់ឃើញរោគសញ្ញាផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោមនេះ។

១.សុដន់ចាប់ផ្តើមប្រែប្រួលតឹងណែន ហើយស្រគៀរខុសធម្មតា

២.មានអារម្មណ៍អស់កម្លាំង

៣.មានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលប្លែកខុសធម្មតា

៤.ឧស្សាហ៍វិលមុខ

៥.ចង្អោរ និងក្អួត

៦.ខ្ពើមរអើមនឹងអាហារ

៧.នោមញឹកជាងពេលធម្មតា

៨.ហូរឈាមតាមទ្វារមាសតិចៗ និងរមួលក្រពើ៕