មានគូរស្នេហ៍ជាច្រើននៅតែមានចម្ងល់ក្នុងចិត្ត ហើយមិនហ៊ានសួរអ្នកណាឡើយ ចំពោះបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងការរួមភេទពេលមានផ្ទៃពោះ។ ដូច្នេះថ្ងៃនេះ BabyandMom និងធ្វើការបង្ហាញឲ្យគូរស្នេហ៍ទាំងឡាយអស់ចម្ងល់ទាំងនេះ។

បើយោងតាមអ្នកជំនាញបានបង្ហាញថា ការរួមភេទក្នុងអំឡុងពេលមាផ្ទៃពោះមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់នោះទេ ប្រសិនបើអ្នកដឹងពីសកម្មភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង។
អ្នកត្រូវចាំថា ពេលមានផ្ទៃពោះ ស្បូនរបស់មនុស្សស្រីមានភាពរឹងមាំខ្លាំងណាស់ ដែលអាចកាពារសរីរាង្គភេទបុរសមិនឲ្យប៉ះពាក់ដល់ទារកឡើយ ហើយវាក៏អាចការពារពីការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗ តាមរយៈការបញ្ចេញសារធាតុរាវខាប់ៗដើម្បីទប់ទល់ផងដែរ។

ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភនោះ គឺសកម្មភាពក្នុងការរួមភេទ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើឲ្យមានសម្ពាធដល់ពោះ កូនរបស់អ្នកក៏ប៉ះពាល់ដូចគ្នាដែរ។ ហេតុនេះ សូមប្រើឥរិយាបទណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ពោះ ឬឲ្យខាងស្រីនៅខាងលើជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រសិនបើអ្នកចង់រួមភេទ គួរតែជៀសវាង ក្នុងត្រីមាសដំបូង និងខែចុងក្រោយ។ ដោយសារតែត្រីមាសដំបូង ជាពេលវេលាដ៏សំខាន់ដែលទារកត្រូវការអភិវឌ្ឍ ហើយចំណែកឯខែចុងក្រោយទារកអាចប្រឈមនឹងការរបូតទងសុខ ប្រសិនបើសកម្មភាពខ្លាំង៕