យោងតាមការបញ្ជាក់ និងអះអាងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ បានឲ្យដឹងថា ប្រសិនបើ​ចង់បាន​កូនប្រុស​ គូ​ស្វាមី​មិនគួរ​រួមភេទ​រយៈពេល ៤ ទៅ៥ថ្ងៃ មុន​អូវុល​ទុំ​ជ្រុះ​នោះទេ (រឿងនេះខាងស្ត្រីគាត់ដឹងច្បាស់) ចំណែកឯ​ក្បាច់​ដែលមាន​ប្រសិទ្ធិភាពបំផុត ដែលជួយជំរុញ​ឲ្យឆាប់មានកូនប្រុសនោះ គឺជាក្បាច់ទាំងឡាយណា ដែលងាយស្រួលធ្វើឲ្យមេជីវិតឈ្មោល ឆាប់ទៅជួប​មេជីវិតញី។

សម្រាប់​គូ​ស្វាមី​ដែល​ចង់បាន​កូនស្រី គួរ​រួមភេទ​នៅមុន​ពេល​មក​រដូវរ​យៈ​ពេល ២ ទៅ ៣ថ្ងៃ ហើយ​សម្រាប់​ក្បាច់​ដែល​​គួរតែ​ប្រើ គឺ​ក្បាច់​ទាំងឡាយណា ដែល​ធ្វើឲ្យមេ​ជិវិត​ឈ្មោល មិនងាយស្រួលជួបមេជីវិតញី។

ទាំងនេះគឺជាការណែនាំមួយចំនួនរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតប៉ុណ្ណោះ ព្រោះថា ការអនុវត្តជាក់ស្ដែង គឺអាស័យទៅលើគូស្នេហ៍ ជាពិសេសគឺ​សុខភាព របបអាហារ រួមនឹងកត្តាមួយចំនួនទៀត ប៉ុន្តែយល់ល្អ គួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយពេទ្យជំនាញ ពីព្រោះគាត់មានបទពិសោធន៍ និង​ដំបូន្មានល្អៗ៕