យោងតាម​គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​បានបញ្ជាក់​ឲ្យ​ដឹងថា ជាទូទៅ ស្ត្រី​អាច​ត្រឡប់មក​រួមភេទ​វិញ​បាន នៅពេល​ជាសះស្បើយ​ពី​ការឈប់​ធ្លាក់ឈាម ពោលគឺក្រោយពេលសម្រាលកូនបាន ៣ ទៅ៤ខែ (បញ្ជាក់ នេះសម្រាប់តែស្ត្រីដែលសម្រាលកូនដោយ​កើតប៉ុណ្ណោះ) ជាពិសេស​គឺ​នៅពេល​ស្ត្រី​នោះ​មាន​អារម្មណ៍​ជាមួយនឹង​ដៃគូ​ឡើងវិញ។

ក្រោយពី​សម្រាលកូន​រួច ស្ត្រី​ខ្លះ​សម្គាល់​ឃើញថា​ដូចជា​ពុំ​សូវ​មាន​ទឹករំអិល​តាម​ទ្វារមាស ក្នុងពេល​រួមភេទ ដូច្នេះ​អាច​ប្រើប្រាស់ ទឹករំអិល​ជា​ជំនួយ​បាន ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ភាព​ស្ងួត​ក្នុង​ទ្វារមាស៕