តើអ្នកម្តាយមានគភ៌គ្រប់រូបត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយឬនៅសម្រាប់ការប្រសូតបុត្រ (ឆ្លងទន្លេ)និងការស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យក្នុងអំឡុងពេលក្រោយប្រសូតនោះ? ហើយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅពេលអ្នកគេងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យក្នុងអំឡុងពេលនោះ ដូច្នេះ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកម្តាយមានគភ៌ និងអ្នកម្តាយដែលជិតប្រសូតទាំងអស់អាននូវអត្ថបទខាងក្រោមនេះទុកជាចំណេះដឹង និងដើម្បីជាការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនផង។

1 – ញើសនឹងជ្រាបចេញមកច្រើនជាងប្រក្រតី ៈ ញើសរបស់អ្នកនឹងហូរចេញមកច្រើនដូចគ្នានឹងការបានទៅហាត់ប្រាណក្នុងពេលប្រក្រតីអ៊ីចឹងដែរ។

2 – ស្បូនច្របាច់ខ្លួន ៈ ក្រោយពេលប្រសូតអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថា ឈឺនៅក្នុងស្បូនខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែអាការស្បូនច្របាច់ខ្លួនឱ្យតូចដូចដើមវិញ ហើយស្បូននឹងរឹតតែច្របាច់ខ្លួនខ្លាំងឡើងនៅពេលកូនចាប់ផ្តើមបៅដោះ។

3 – ត្រៀមខ្លួនថតរូប ៈ ស្វាមី និងបណ្តាមិត្តភ័ក្តិ ឪពុក ម្តាយ សាច់ញាតិ បងប្អូន សុទ្ធតែនាំគ្នាត្រៀមជាស្រេចជាមួយការថត
រូបភាពទើបនឹងកើតរបស់កូន ឬរូបភាពកូនតូចពេលនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាកជាមួយអ្នកម្តាយ។

4 – មួយណាកូនយើងហ្ន៎? ៈ បើអ្នកដើរទៅមើលកូនដែលទើបនឹងកើតមកភ្លាមនៅក្នុងបន្ទប់ទុកទារកនោះ អ្នកនឹងមិនអាច
មើលដឹងឡើយថា តើទារកមួយណាជាកូនរបស់អ្នកឡើយ រហូតទាល់តែគិលានុប្បដ្ឋាកយិការជាអ្នកមកប្រាប់ ឬលួចមើលផ្លាកឈ្មោះព្រោះវាមិនងាយបានមើលដោយស្រួលៗនោះទេ។

5 – ស្វាមីនឹងបានដឹងរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាង ៈ ស្វាមីនឹងបានឃើញការដំណើរការគ្រប់យ៉ាងក្នុងអំឡុងពេលប្រសូត រហូតដល់ពេលការប្រសូតចប់សព្វគ្រប់។

6 – ទារកទើបនឹងកើតមួយចំនួនស្រែកយំភ្លាមតែម្តងក្រោយពីចេញពីពោះម្តាយមកភ្លាម ៈ តែទារកខ្លះមិនបានស្រែកយំភ្លាម
ទេ អាចត្រូវរង់ចាំប្រហែល 2 -3 នាទី ឬយូរជាងនោះ ដូច្នេះអ្នកម្តាយមិនបាច់បារម្ភឡើយ។

7 – ក្រោយពេលប្រសូតរួច អ្នកម្តាយនឹងមានអារម្មណ៍ថា ពោះរបស់ខ្លួនរាងប្រហោងៗ ៈ ឬដូចជាហើមពោះ ឬអាចមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួតចង្អោរ ដែលនេះគឺជារឿងប្រក្រតី មិនមានអ្វីប្លែកទេ។

8 – ពេលខ្លះអ្នកមិនចង់ឱ្យមានអ្នកមកសួរសុខទុក្ខនៅឯមន្ទីពេទ្យទាំងអស់ទេ ៈ ជួនកាលអ្នកក៏ចង់សម្រាក ច្រើនជាងនៅចាំតែសម្លឹងមើលមាត់ទ្វាថា នឹងមានអ្នកណាបើកចូលមកទៀតឬក៏អត់។

9 – គិលានុប្បដ្ឋាកយិការនឹងចូលមកក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកញឹកញាប់ណាស់ ៈ ដើម្បីពិនិត្យសុខភាពរបស់អ្នកម្តាយ ដោយគ្រូពេទ្យអាចនឹងចូលមកមើលក្នុង 1 ថ្ងៃ តែ 1 – 2 ដងប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះអ្នកគួរត្រៀមចិត្តរឿងការបើកភ្លើងរបស់គិលានុប្បដ្ឋាកយិការនៅពេលយប់ផង(មួយយប់មកច្រើនដង)។

10 – ហាត់ចិញ្ចឹមមើលថែកូនដោយខ្លួនឯង ល្អបំផុត ៈ គ្មាននរណាអាចប្រាប់រឿងការចិញ្ចឹមមើលថែកូនដល់អ្នកបានល្អស្មើ
នឹងការដែលអ្នកហាត់រៀនចិញ្ចឹមមើលថែកូនដោយខ្លួនឯងតាំងពីថ្ងៃដំបូងនោះឡើយ។

11 – កុំគិតអីច្រើន បើអ្នកចង់ស្លៀកឈុតកូនក្មេងស្អាតៗឱ្យកូនពេលនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យនោះ ៈ លោកអ្នកអាចស្លៀកឱ្យបានភ្លាមបើមិនខ្លាចកូនរមាស់ ឬស្កៀបទេនោះ(ទារកភាគច្រើនៗស្លៀកឈុតទារក ឬរុំដោយក្រណាត់ទន់ៗប៉ុណ្ណោះ) ឬអាចស្លៀកឱ្យនៅថ្ងៃដែលកូនចេញពីមន្ទីពេទ្យក៏បាន។

12 – កុំភ្លេចយកអីវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ៈ កុំភ្លេចថ្ងៃដែលចេញពីមន្ទីពេទ្យគួរប្រមូលរបស់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ត្រឡប់
ទៅវិញផង និងកុំភ្លេចរបស់ដែលគេយកមកផ្ញើទៅជាមួយផង។
អ្នកម្តាយក្រោយពេលប្រសូតដែលត្រូវគេងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីពេទ្យច្រើនតែមិនសូវមានអ្វីច្រើនទេ ភាគច្រើនក៏ត្រូវហាត់រៀនចិញ្ចឹមមើលថែកូន ច្របាច់ដោះដើម្បីជំរុញការផលិតទឹកដោះ និងទទួលភ្ញៀវដែលមកសួរសុខទុក្ខក្រោយពេលប្រសូតប៉ុណ្ណោះឯង៕