នៅពេលមានផ្ទៃពោះស្បូនរបស់មនុស្សស្ត្រីនឹងចាប់ផ្តើមចឹញ្ចឹម ហើយការពារទារកដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍ។ ការមានផ្ទៃពោះពេញលេញ គឺមានរយៈពេលប្រមាណជា ៤០ សប្តាហ៍។ នៅពេលដែលទារកគ្រប់អាយុ ឬដល់ថ្ងៃកើត ទារកចាប់ផ្តើមធ្វើចលនាលូនចេញតាមរយៈប្រឡាយកំណើត។

ក្នុងអំឡុងពេលនេះ ស្បូននឹងចាប់ផ្តើមបើក ហើយរីធំជាងមុន។ ជាទូទៅស្ត្រីនឹងមានការឈឺចាប់ ព្រោះស្បូនអាចរីកដល់ទៅ ១០សង់ទីម៉ែត្រ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកូនចេញពីស្បូនឆ្លងកាត់តាមទ្វារមាស។
ចំណែកឯទ្វារមាសគឺជាបំពង់សាច់ដែលអាចពង្រីក ដើម្បីសម្រុះសម្រួលក្បាល និងស្មារបស់ទារក។ តែស្បូននៅតែបន្តបើករហូតទាល់តែទារក និងសុកត្រូវបានបញ្ចូនចេញមកក្រៅអស់៕
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖