ពិតអត់! ក្មេងគេងស្រម៉ុកតាំងពីអាយុ២ទៅ៣ឆ្នាំ ធំឡើងអាចមានចរិកអាក្រក់

0

មនុស្សពេញវ័យភាគច្រើនគេងស្រម៉ុកដោយសារតែរាងកាយទទួលរងនូវសំពាធខ្លាំងពីការងារ ឬមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗ ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើកុមារ​មានទម្លាក់​គេស្រម៉ុកឮៗតាំងពីនៅតូច ពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៅ​ថ្ងៃអនាគត់។

អ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Cincinnati Children’s បានធ្វើតាមដានទៅលើកុមារចំនួន ២៤៩នាក់ រកឃើញថា កុមារដែលគេងស្រម៉ុកឮៗ តិច​បំផុតត្រឹមមួយសប្តាហ៍ពីរដងនៅចន្លោះអាយុ ២ទៅ ៣ឆ្នាំ អាចមានអាកប្បកិរិយាអាក្រក់​ច្រើនជាង​កុមារដែលមិនគេងស្រម៉ុក។

វេជ្ជបណ្ឌិត Dean Beebe មានប្រសាសន៍ថា (ក្មេងដែលគេងស្រម៉ុកខ្លាំងៗដោយសារតែ ពួកគេរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានស្ថានភាពមិនល្អ និងបាន​បៅដោះម្តាយ​មានរយ:​ពេលខ្លី)។

វេជ្ជបណ្ឌិតបន្ថែមទៀតថា (ការគេងស្រម៉ុក អាចធ្វើឲ្យមានឥរិយាបទកាន់តែអាក្រក់ នៅពេលដែលពួកគេចូលរៀន)។ ការរកឃើញនេះ​បាន​ជួយជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកម្តាយគ្រប់រូប ឲ្យបន្តការបំបៅដោះកូនឲ្យបានច្រើន ពីព្រោះក្នុងចំណោមក្មេង១០នាក់ មានក្មេងម្នាក់​ហើយ​ដែល​គេង​ស្រម៉ុក។

តើកុមារគេងស្រម៉ុកតាំងពីតូច អាចប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរមែនទេ?
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Beebe បានបង្ហាញថា (ឪពុកម្តាយភាគច្រើនមិនដឹងថា កុមារដែលគេងស្រម៉ុកខ្លាំងៗ ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាខុសប្រក្រតីនោះទេ ហើយអ្វីដែលក្មេងៗមានហានិភ័យខ្លាំងបំផុតនោះ គឺអាកប្បកិរិយាមិនល្អ ឬមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់)។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ការគេងស្រម៉ុក​អាចជាសញ្ញា​នៃបញ្ហាផ្លូវដង្ហើម ជាពិសេសការគេងនៅពេលយប់។

សរុបមកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថា មានតែការបំបៅដោះកូនឲ្យបានពេញលេញទេ ដែលអាចជួយការពារកុមារតូចៗមិនឲ្យគេងស្រមុក រួមទាំងបញ្ហា​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែលកើត​មានក្នុងជីវិតរបស់កុមារ៕