នៅពេលដែល​លោកអ្នក​ធ្វើការ​ចម្អិន​អាហារ​ដែល​សម្បូរ​ខ្លាញ់ វា​នឹង​អណ្តែត​ម​កល់​ផ្ទៃ​ខាងលើ​នៃ​ទឹកស​ម្លរ​ក្នុង​ឆ្នាំង។ ដោយសារតែ​ការមិន​ចង់​ឲ្យ​មាន​ខ្លាញ់​អណ្តែត​ច្រើន ចុងភៅ​ភាគច្រើន​តែងតែមាន​ទម្លាប់​ប្រើ​វែង​ដួស​វា​ចេញ​ម្តងបន្តិចៗ រហូត​ទាល់តែ​អស់។ ប៉ុន្តែ​ការធ្វើ​បែបនេះ​វា​យូ​ច​ខ្លាំងណាស់ ហើយ​មិន​ងាយ​អស់​នោះទេ ដូច្នេះ​ថ្ងៃនេះ Babyandmom ធ្វើ​ធ្វ​ការបង្ហាញ​ពី​វិធីងាយៗក្នុងការ​ស្រូបយក​ខ្លាញ់​ឲ្យ​ឆាប់​អស់​ចេញពី​សម្លរ។

 

 

ដំបូង​អ្នក​ត្រូវយក​ទឹកកក ដាក់​ចូលទៅ​ក្នុ​វែក​ឲ្យ​ពេញ រួច​ដាក់ចូល​ទៅក្នុង​ឆ្នាំង​តែ​កុំ​ឲ្យ​លិច។ ធាតុ​ត្រជាក់​របស់​ទឹកកក​នឹង​ស្រូប​យកជាតិ​ខ្លាញ់​ឲ្យ​កក​ជាប់​នៅ​នឹង​ខាងក្រោម​វែក ដូច្នេះ​មិនយូរ​ទេ​អ្នកនឹង​ប្រមូល​ខ្លាញ់​ដែល​អណ្តែត​នៅលើ​សម្លរ​អស់៕