ស្ត្រី​ភាគច្រើន​ប្រហែលជា​ដឹង​ហើយ​ថា​នៅពេលដែល​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃ តើ​មាន​ភាពលំបាក​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា ដែល​ខុសប្លែក​ពី​ស្ត្រី​ធម្មតា​ដែល​មិនមាន​ផ្ទៃពោះ ចង់ដឹងថា​ទុក្ខលំបាករ​សប់​ស្ត្រី​ពពោះ​យ៉ាងណា​តោះ​ទៅ​មើល​វីដេអូ​ខាងក្រោម​ទាំងអស់គ្នា៖