ការទទួលទានអាហារដែលសម្បូរវីតាមីន និងប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងឡាយ។ ក៏ប៉ុន្តែ ខណៈនេះអ្នកក៏គួរតែដឹងពីអាហារដែលអ្នកគួរតែទទួលទាន និងមិនគួរទទួលទានផងដែរ ដើម្បីសុវត្ថិភាពចំពោះទារក្នុងផ្ទៃ។

ខាងក្រោមនេះ ជាអាហារដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរជៀសវាង៖

.ឈឺស
.ទឹកខ្មេះប៉ោម
.ស៊ុតឆៅ ឬអាហារមិនបានចម្អិន
.គ្រឿងស្រវឹង

បើយោងតាមគេហទំព័រ pregnancyvideo បានឲ្យដឹងថា អាហារទាំង ៤ប្រភេទនេះហើយ ដែលបណ្តោលឲ្យកើតមានហានិភ័យផ្សេងៗ ចំពោះទារកនៅក្នុងផ្ទៃ៕