មានភស្តុតាងជាច្រើនបានបង្ហាញថា បញ្ហាស្ត្រេសក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ អាចធ្វើឲ្យទារកកើតមកមានទម្ងន់ស្រាល ហើយមានចរិកមិនល្អ។ តែទោះជាយ៉ាងណា មានទស្សនៈមួយចំនួនបានលើកឡើងផ្ទុយពីនេះ ហើយយល់ថា ក្មេងដែលកើតចេញពីផ្ទៃម្តាយមានបញ្ហាស្ត្រេស គឺមានភាពអំណត់អត់ធន់ជាងក្មេងដទៃ។

ទោះជាយ៉ាងណា បើយោងតាមគេហទំព័រ pregnancyvideo បានបង្ហាញថា អ្នកម្តាយដែលមានបញ្ហាស្ត្រេសខ្លាំង អាចជួបនឹងបញ្ហាការកូនកើតមិនគ្រប់ខែ ឬកូនកើតមកមិនគ្រប់ទម្ងន់។

ចាប់តាំងពីរកឃើញពីផលប៉ះពាល់នេះហើយ អ្នកជំនាញបានផ្តល់ដំបូន្មានឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគ្រប់គ្រងបញ្ហាស្ត្រេសខ្លួនឯងឲ្យបានល្អ ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានចំពោះកូនទៅថ្ងៃអនាគត់៕
សូមទស្សនាវីដេអូដែលអ្នកជំនាញបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖