ចំពោះគូស្នេហ៍ដែលទើបនឹងរៀបការថ្មោងថ្មីមួយចំនួន ប្រាកដជាមិនទាន់ដឹងអំពីសញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះនៅឡើយទេ។ អាចនិយាយបានថា ពួកគេពុំទាន់មានបទពិសោធន៍ ឬក៏ពុំទាន់យល់ច្បាស់ពីការបន្តពូជ។

ប៉ុន្តែមិនថ្វីនោះទេ ថ្ងៃនេះគេហទំព័រ Baby and Mom សូមធ្វើការបង្ហាញនូវសញ្ញាមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថា អ្នកពិតជាមានផ្ទៃពោះមែន។

សញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះក្នុងត្រីមាសដំបូងមានដូចជា ចង្អោរ ក្អួត ទន់សុដន់ ក្បាលសុដន់ប្រែកក្លាយជាខ្មៅ ឈឺក្បាល ឈឺចង្កេះ ការផ្លាស់ប្តូរអ័រម៉ូន មានអារម្មណ៍ឃ្លានអាហារច្រើនជាងមុន អស់កម្លាំង និងបាត់រដូវជាដើម។

ទាំងអស់នេះហើយ គឺជាសញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះ ដូច្នេះអ្នកគួរតែចេះថែទាំងសុខភាពឲ្យបានល្អ បន្ទាប់ពីដឹងថា ខ្លួនជិតក្លាយជាអ្នកម្តាយគេនោះ។
ខាងក្រោមនេះ គឺជាវីដេអូដែលអ្នកជំនាញបង្ហាញពីសញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះ៖