ការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថា ទម្លាប់នៃការជក់បារី ឬស្រូបផ្សែងបារីក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នកម្តាយ អាចប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គទារក ជាពិសេសថ្លើម។ ក្រុមអ្នកជំនាញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ University of Edinburgh បានរកឃើញទៀតថា ស្រាក្រឡុកមានផ្ទុកសារធាតុគីមី ៧,០០០ប្រភេទខ្លាំងជាងបារីទៅទៀត ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍកោសិកាថ្លើម។

ការសិក្សាដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Archives of Toxicology បានបង្ហាញថា អ្នកម្តាយដែលមានទម្លាប់ជក់បារីក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះអាចបណ្តោលឲ្យខូចជាលិកាថ្លើមទារក។ អ្នកស្រាវជ្រាវមានប្រសសាន៍ថា សារធាតុគីមីដែលមាននៅក្នុងបារី អាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមរបស់ទារក និងទារិកា មានភាពខុសគ្នា។ សម្រាប់ជាលិកាថ្លើមរបស់ទារកត្រូវរបួសច្រើន ប៉ុន្តែសម្រាប់ទារិកាវិញ គឺកោសិកាថ្លើមត្រូវបានបំផ្លាញតែម្តង។

នេះហើយជាមូលហេតុដែលក្រុមអ្នកជំនាញ បានហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកម្តាយគ្រប់រូបជក់បារីឡើយ ហើយសូម្បីតែស្រាក៏ដោយ ព្រោះវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្លួនឯងនោះទេ ថែមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃថែមទៀត៕