ជំងឺហឺត គឺជាជំងឺមួយប្រភេទដែលបង្កើឲ្យមានការដកដង្ហើម ជាពិសេសប្រសិនបើវាកើតចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ច្បាស់ជាបង្កផលលំបាកធ្ងន់ហើយ។

បើយោងតាមគេហទំព័រ boldsky បានបង្ហាញថា ស្ត្រីដែលកើតមានជំងឺហឺតក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ អាចបណ្តោលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់ទារក កាត់បន្ថយអុកស៊ីសែនទៅកាន់ទារក ប្រឈមនឹងហានិភ័យកើតមុនពេលកំណត់ មានទម្ងន់ស្រាល ឬអាចស្លាប់ក្នុងផ្ទៃតែម្តង។

ម្យ៉ាងវិញទៀង នៅពេលដែលកើតជំងឺហឺត អ្នកមិនត្រូវធ្វើការព្យាបាល ឬលេបថ្នាំតាមតែអំពើចិត្តនោះទេ គឺត្រូវពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញជាមួយសិន ដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់កូន។ ក្រៅពីនេះ អ្នកត្រូវជៀសវាងនៅកន្លែងែលមានធូលី ឬផ្សែងច្រើន ព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ៕