អំឡុងពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ មិនមែនជា​ពេលវេលា​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ស្ត្រី​ធ្វើដំណើរ​ឆ្ងាយ​ឡើយ។ ដូចនេះ​អ្នក​ម្តាយ​ទាំងឡាយ​គួរស្វែងយល់​អំពី​ចំនុច​ខាងក្រោម​ដើម្បី​ទុកជា​អត្ថប្រយោជន៍។

 

ក) ការធ្វើដំណើរ​ផ្លូវ​ឆ្ងាយ​ត្រូវ​ហាមឃាត់​ចំពោះ​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ នៅពេល​ដែលមាន៖

– ផ្ទៃពោះ​កូនភ្លោះ

– ប្រវត្តិ​រលូត​កូន

– មាន​សញ្ញា​គម្រាម​កើត​មិន​គ្រប់​ខែ

– ជំងឺលើសឈាម

– ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម

 

ខ) ទីកន្លែង​ដែល​មិនគួរ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ៖

– ក្នុង​តំបន់​ពុំមាន​កន្លែង​សំរាក​ពេទ្យ

– ក្នុង​តំបន់​ដែលមាន​ជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺ​ហ្ស៊ី​កា

 

គ) ក្នុង​ធ្វើដំណើរ​ស្ត្រី​ត្រូវ​យកទៅ​ជាមួយ​នូវ ៖

– ប្រដាប់​ស្ទង់កំដៅ

– ថ្នាំ Paracétamol

– ប្រដាប់​វាស់​ឈាម

 

ឃ) ការធ្វើដំណើរ​តាម​យន្តហោះ៖

ស្ត្រី​អាចធ្វើ​ដំណើរ​តាម​យន្តហោះ (ចំពោះ​ការហោះហើរ​រយៈពេល​ខ្លី) បាន​រហូត​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​អាយុ ៧ខែ ឬ ៨ខែ ដោយមាន​សំបុត្រ​ពេទ្យ​បញ្ជាក់​ពី​ការប៉ាន់ស្មាន​ថ្ងៃ​សម្រាល។ ការធ្វើដំណើរ​តាម​យន្តហោះ​ត្រូវ​ហាមឃាត់​ក្នុង​រយៈពេល​ខែ​ចុងក្រោយ និង៧ថ្ងៃ ក្រោយ​សម្រាល។

 

បងប្អូន​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ គួរ​ជៀសវាង​ការធ្វើដំណើរ​ផ្លូវ​ឆ្ងាយ ដែល​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនៅ​អំឡុងពេល​ធ្វើដំណើរ ឬ​នៅ​តំបន់​ដែល​គ្មាន​មន្ទីរពេទ្យ។ ប្រសិនបើ​មាន​បញ្ហា​កើតឡើង បន្ទាប់ពី​ការធ្វើដំណើរ សូម​ប្រញាប់​មកជួប​ជាមួយ​វេជ្ជបណ្ឌិត​ជំនាញ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​កាល់ម៉ែត ដើម្បី​ធ្វើការ​ពិគ្រោះ និង​ពិនិត្យ​ឲ្យ​បានច្បាស់លាស់ ជៀសវាង​គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែល​កើតឡើង​ចំពោះ​ម្តាយ​និង​កូន​នៅក្នុង​ផ្ទៃ។