គ្រូពេទ្យជាច្រើនបានណែនាំឲ្យគូស្វាមីភរិយា ចៀសវាងការរួមភេទក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះត្រីមាសទី១ ក៏ព្រោះតែអាចកើតមានហានិភ័យនៃការរលូតកូនកម្រិតខ្ពស់។ ទោះជាយ៉ាងណា បន្ទាប់ពីត្រីមាសទី១ ការរួមភេទត្រូវបានកេចាត់ទុកជារឿងធម្មតា ខណៈដែលស្ត្រីមួយចំនួនធុញទ្រាន់នឹងការួមភេទ មួយចំនួនទៀតមិនសូវមានទំនុកចិត្តចំពោះសុវត្ថិភាព ហើយមួយចំនួនផ្សេងទៀតមានអារម្មណ៍ចង់រួមភេទ ដោយសារតែកម្រិតអ័រម៉ូនឡើងខ្ពស់។

 

 

ទោះជាយ៉ាងណានៅមានជំនឿមួយទៀត ដែលធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍ជាច្រើនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការរួមភេទអំឡុងពេលនេះ។ ជំនឿមួយនោះ គឺការរួមភេទក្នុងអំឡុងពេលត្រីមាសទី៣ អាចនាំឲ្យកូនកើតមិនគ្រប់ខែ។

 

 

ប៉ុន្តែមានការសិក្សាជាច្រើនមិនបានគាំទ្រដល់ការយល់ឃើញបែបនេះឡើយ ព្រោះហានិភ័យនៃកូនកើតមកមិនគ្រប់ខែអាចប្រែប្រួលពីស្ត្រីម្នាក់ទៅស្ត្រីម្នាក់ផ្សេងទៀត អាស្រ័យទៅលើកត្តាមួយចំនួនរាប់បញ្ចូលទាំង ធ្លាប់មានកូនកើតមិនគ្រប់ខែ ការមានកូនច្រើនដង និងមាត់ស្បូនអសមត្ថភាព។ ដូច្នេះ ស្ត្រីដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិបែបនេះ គ្រូពេទ្យបានណែនាំមិនឲ្យរួមភេទក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះឡើយ៕