ស្ត្រី​ភាគច្រើន​យល់ថា អាយុ​ពិតជា​គ្មាន​ផលប៉ះពាល់​ដល់​ការយក​កូន​នោះទេ ប្រសិនបើ​ពួកគេ​ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​បាន​ទៀងទាត់។ ក៏ប៉ុន្តែ​នោះ​ជាការ​យល់​ខុស​ទាំងស្រុង តាមពិត​អាយុ គឺជា​កត្តា​ដ៏​សំខាន់​តែមួយគត់ ដែល​ជះឥទ្ធិពល​ដល់​ការ​មានកូន និង​ឪ​កាស​ក្នុងការ​មានកូន នេះ​បើ​យោងតាម​លោក​វេជ្ជ​ប​ណ្ដិ​ត Rajalaxmi Walavalkar បាន​និយាយ។

Image result for pregnant old woman

 

នៅពេល​មនុស្ស​ស្រី​មាន​វ័យ​កាន់តែ​ចាស់ ស៊ុត​ក៏​ចាស់​ទៅតាម​នោះដែរ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​បរិ​មាណនៃ​និង​គុណភាព​នៃ​ស៊ុតមាន​ការថយចុះ។ លើសពីនេះទៅទៀត នៅពេលដែល​មនុស្ស​ស្រី​មាន​វ័យ​កាន់តែ​ចាស់​ឪ​កាស​នៃ​ការ​មានកូន​បាត់បង់​ច្រើន ជាង​មនុស្ស​នៅ​វ័យក្មេង​ឆ្ងាយ​ណាស់។

Image result for pregnant old woman

 

ស្ត្រី​ដែល​យក​កូន​នៅ​វ័យ​ចំណាស់​ពេក អាច​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​រលូត និង​សុខភាព​ទៅ​ទូរ​បស់​កុមារ​មិនល្អ។ វេជ្ជបណ្ឌិត Walavalkar បាន​បន្ថែមទៀតថា ស្ត្រី​ដែល​យក​កូន​នៅ​វ័យ​ចំណាស់​ពេក មិន​ត្រឹមតែ​ពិបាក​ក្នុងការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​នោះទេ ពួក​គ​ក៏​ប្រឈម​នឹង​ការពិបាក​ក្នុងការ​សម្រាល​ដែរ៕

Related image