កូនមានអាយុ៧ឆ្នាំហើយ នៅតែគេងនោមដាក់ខោទៀតប្រយ័ត្នបញ្ហាសុខភាព

0

កុមារតូចៗនៅមិនទាន់ចេះគ្រប់គ្រងការនោមរបស់ខ្លួនឯងបានទេ ឲ្យតែឈឺនោមពួកគេច្បាស់ជានោមភ្លាម។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានស្លៀកខោទឹកនោមឲ្យពួកគេទេនោះ រាល់ពេលក្រោកពីគេង អ្នកច្បាស់ជាឃើញទឹកនោមទទឹកខោ និងពូកជាពុំខាន។

សម្រាប់កុមារតូចៗ ការនោមដាក់ខោគឺជារឿងធម្មតា ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលកូនរបស់អ្នកធំបន្តិចហើយរហូតមានអាយុ៧ឆ្នាំ នៅតែនោមដាក់ខោទៀត អាចជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ។

មូលហេតុទី១ដែលបណ្តោលឲ្យកូននោមដាក់ខោជានិច្ចនៅពេលគេង

១.ប្លោកនោមរបស់កុមារកំពុងតែលូតលាស់ ឬកំពុងតែអភិវឌ្ឍ មិនអាចគ្រប់គ្រងទឹកនោមបានយូរ។

២.កុមារកំពុងតែប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការទទួលស្គាល់តម្រូវការចូលបន្ទាប់ទឹក នៅពេលប្លោកនោមពេញ។

៣.ទម្លាប់ចូលបន្ទប់ទឹកមិនល្អ ឬអាកប្បកិរយារឹងចចេសនៅពេលចូលបន្ទប់ទឹក។

៤.ការផលិតទឹកនោមច្រើន ដោយសារតែការទទួលទានជាតិកាហ្វេអ៊ីន និងថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមច្រើនពេកនៅក្នុងរបបអាហារ។

មូលហេតុទី២ដែលបណ្តោលឲ្យកូននោមដាក់ខោជានិច្ចនៅពេលគេង

១.កុមារកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម

២.ភាពមិនប្រក្រតីនៃតម្រងនោម

៣.ឆ្លងមេរោគលើផ្លូវបង្ហូរនោម

៤.ភាពតានតឹងក្នុងសង្គម ឬបញ្ហាផ្លូវចិត្ត

៥.កត្តាហ្សែន

ជាទូទៅកុមារចាប់ផ្តើមឈប់គងនោមដាក់ខោនៅអាយុ ៧ឆ្នាំ ហើយគ្រូពេទ្យមិនបានផ្តល់ដំបូន្មានណាមួយសម្រាប់ជំនួយដល់ការគេងនោមដាក់ខោរបស់កុមារក្រោមអាយុ ៧ឆ្នាំឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកគេងនោមដាក់ខោញឹកញាប់ ៣ទៅ៤ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល២ទៅ៣ខែ អ្នកគួរស្វែងរកការព្យាបាលភ្លាម៕