២​វិ​ធីអា​ច​ជួយ​កា​ត់​បន្ថ​យ​កា​រឈឺ​ចា​ប់​ អំ​ឡុ​ង​ពេ​លស​ម្រា​ល​កូ​ន

0

កា​រ​ឈឺចា​ប់​ក្នុ​ងអំ​ឡុ​ងពេ​​លស​ម្រា​លកូ​ន​ គ្មា​ន​អ្នក​ណា​យ​ល់​ចិ​ត្តជា​ង​ស្ត្រី​ដូ​ចគ្នា​ដែ​ល​ធ្លា​ប់ឆ្ល​ង​កា​ត់​បទ​ពិ​សោ​ធ​ន៍មួ​យ​នេះ​នោះ​ទេ​។​ ព្រោះ​អា​រ​ម្ម​ណ៍ពេ​ល​នេះ​ម​នុ​ស្ស​ស្រីទ​ទួ​ល​បា​នគ្រ​ប់​រ​ស់​ជា​តិ ​ទាំ​ង​ហ​ត់ ​ឈឺ​ចា​ប់​ ​ហើ​យ​ស្ទើ​រតែ​ដា​ច់​ខ្យ​ល់​ម្ត​ង​ៗ​ទំរ៉ាំ​តែ​កូ​ន​រុ​ញ​ច្រាន​ចេ​ញ​ម​ក​ផុ​ត​។ ​តែ​ទោះ​ជាយ៉ា​ង​ណា​ អ្ន​កជំ​នា​ញ​បា​នណែ​នាំ​ថា​ ​កា​រ​ឈឺចា​ប់​នេះ​អា​ច​ជួយ​កា​ត់​ប​ន្ថ​យ​បា​នប្រ​សិ​ន​បើ​ ​អ្ន​ក​ម្តា​យអ​នុ​វ​​​ត្ត​តា​ម​​​វិ​​​ធី​​សា​​​ស្ត្រ​ណា​​​មួ​​យ​​ ​​​ក្នុ​ងចំ​ណោ​ម​វិធី​ធ​ម្ម​ជាតិ​ទាំ​ង​ពីរ​យ៉ា​ង​នេះ​។

​១​.​ការ​ម៉ា​ស្សា​

​ការ​ម៉ា​ស្សា​ថ្ន​មៗ​ ​អំ​ឡុ​ង​ពេល​ស​ម្រា​ល​កូន​ ​អា​ចជួ​យ​កាត់​ប​ន្ថ​យ​ភា​ព​ឈឺ​ចាប់​រ​ប​ស់​ស្ត្រីបា​ន​មួ​យ​កម្រិ​ត​ ​ហើយ​អា​ច​ជួ​យ​ជំ​រុញ​ឲ្យ​ស្ត្រី​មាន​ក​ម្លាំ​ង​ប្រឹង​ប​ង្កើ​ត​កូ​នកា​ន់​តែ​ខ្លាំង​។​ ​តែ​ទោះជា​យ៉ា​ង​ណា​ ​ការ​ម៉ា​ស្សា​ខ្ន​ង​គួរ​តែ​អ​នុ​វ​ត្តដោ​យ​អ្ន​ក​ជំនា​ញ​ ​ឬ​គិ​លានុ​ប្ប​ដ្ឋា​យិ​កា​ ដែ​ល​មា​ន​ធ្លាប់​មា​ន​ប​ទពិ​សោ​ធ​ន៍​។​ ប្រ​សិ​ន​បើ​ធ្វើស​ក​ម្ម​ភា​ព​មិន​បា​ន​ត្រឹ​មត្រូ​វ​ ​អា​ចនាំ​ឲ្យ​មា​ន​ផល​វិ​បា​កដ​ល់​ការ​ស​ម្រា​លកា​ន់​តែ​ខ្លាំ​ង។​

២​.ស​ម្រា​ល​ក្នុង​ទឹក​

​តើអ្ន​កឆ្ង​ល់​ទេ ​ហេតុ​អ្វី​បា​នជា​ស្ត្រី​មួ​យ​ចំ​នួ​នចូ​ល​ចិ​ត្ត​ស​ម្រាល​កូ​ន​ក្នុ​ង​ទឹក​?​ ​ដោ​យសា​រ​តែ​ភា​ព​ត្រ​ជាក់​នៃ​ទឹ​ក​ ​អាច​ជួ​យ​កា​ត់​ប​ន្ថ​យកា​រ​ឈឺចា​ប់​ ​ហើយ​ជួ​យ​ឲ្យកា​រ​រុ​ញ​ច្រាន​កូ​ន​មក​ក្រៅ​មា​ន​ភាព​ងា​យ​ស្រួ​ល ​និ​ង​ប្រ​ក​បទៅ​ដោ​យ​ស​សុ​វត្ថិ​ភា​ព​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​