ទារកអាយុ ៧ខែម្នាក់ឆ្លងកូវីដ-១៩ នៅខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ

0

បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០២០ មានការឆ្លងកូវីដចំនួន៣នាក់ ក្នុងនោះក៏មានទារកម្នាក់អាយុ៧ខែផងដែរ។

https://i0.wp.com/kampucheathmey.com/wp-content/uploads/2020/12/%E1%9F%A1.jpg?resize=696%2C984

https://i0.wp.com/kampucheathmey.com/wp-content/uploads/2020/12/%E1%9F%A1%E1%9F%A1.jpg?resize=696%2C984