ជំងឺរបកស្បែក គឺបណ្តោលមកពីការរលាកស្បែករ៉ាំរ៉ៃមានលក្ខណៈបែកស្រកា ហើយមានពណ៌ក្រហម ដែលតែងតែកើតមាននៅលើផ្ទៃមុខ ត្រគាក និងស្បែកក្បាល។ វាអាចរាលដាលពាសពេញរាងកាយ ហើយក៏អាចឆ្លងចូលបំពង.ក ផងដែរ។ អ្នកជំនាញបានបង្ហាញថា ជំងឺនេះអាចឆ្លងតាមរយៈតំណពូជ ដូច្នេះឪពុកម្តាយគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

តើជំងឺរបកស្បែកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះដល់កុមារ?

ស្ថានភាពដំបូងនៃជំងឺរបកស្បែក គឺធ្វើឲ្យកុមារមិនស្រួលក្នុងខ្លួន កន្ទួលនៅលើរាងកាយ ស្ថានភាពអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ ឆាប់ខឹង និងនាំឲ្យមានផលវិបាកផ្សេងទៀតដូចជា ជំងឺបេះដូង សម្ពាធឈាមធ្លាក់ចុះ កម្រិតអាំងស៊ុយលីនខុសប្រក្រតី និងបណ្តោលឲ្យកុមារងាយធាត់។

ជំងឺរបកស្បែកចំពោះកុមារ អ្នកមិនអាចធ្វើការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងបាននោះទេ គឺពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីទទួលបានការណែនាំ និងការប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាលដែលត្រឹមត្រូវបំផុត៕