តើអ្នកម្តាយកំពុងតែមានបញ្ហា គេងមិនលក់ អស់កម្លាំង ញ៉ាំមិនបាន គិតច្រើន បារម្ភច្រើនមែន? អារម្មណ៍បែបនេះអាចកើតមានក្រោយពេលសម្រាល ដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីស្វាមី បើពុំដូច្នោះទេវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការចិញ្ចឹមកូន និងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន។

មានហេតុផលជាច្រើន ដែលបណ្តោលឲ្យអ្នកម្តាយធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាល គឺសម្ពាធការងារ មានបញ្ហាគ្រួសារ ការដើរតួធ្វើជាអ្នកម្តាយ និងមូលហេតុគួបផ្សំជាច្រើនទៀត។

រោគសញ្ញានៃការធ្លាក់ទឹកចិត្ត គឺការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ ឆាប់ខឹង ថប់បារម្ភ គេងមិនលក់ អស់កម្លាំង ពិបាកចិត្ត ឯកោ និងបាត់បង់ចំណង់អាហារ។ រោគសញ្ញាលេចឡើងតាំងពីថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនហើយ ប៉ុន្តែវានឹងប្រសើរឡើងវិញដោយក្នុងឯងក្នុងរយៈពេល ២សប្តាហ៍ប្រសិនបើមានអ្នកជួយសម្រាកបន្ទុក។

ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាល គឺបណ្តោលឲ្យអ្នកម្តាយញ៉ាំតិច គេងមនលក់ សម្រាកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ ធ្វើឲ្យមានសុខភាពទន់ខ្សោយ​ ងាយចូលជំងឺ ហើយទីបំផុតប៉ះពាល់ដល់ការចិញ្ចឹមកូន ជាពិសេសការលូតលាស់របស់ទារកដែលខ្វះការមើលថែពេញលេញ ឬត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរទារកខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹម ដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាលូតលាស់ទាំងរាងកាយ និងខួរក្បាល។

ដូច្នេះ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយពេលសម្រាល អ្នកម្តាយគួរតែមានការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន សម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ គិតតែរឿងវេជ្ជមាន និងធ្វើរឿងដែលសប្បាយៗ៕