តើធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថា កូនកំពុងឃ្លានម៉ឹម? នេះជាសំនួរដែលអ្នកម្តាយថ្មោងថ្មីជាច្រើនតែងតែសួរខ្លួនឯងជារឿយៗ ព្រោះមិនហ៊ានសួរអ្នកណាផ្សេងឡើយ សូម្បីតែមនុស្សជិតស្និតនៅជុំវិញខ្លួនក៏ដោយ។ ការដឹងពីសញ្ញានៃការឃ្លានម៉ឹមរបស់ទារក ធ្វើឲ្យអ្នកម្តាយអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់កូនបានទាន់ពេលវេលា ហើយពួកគេមិនរករឿងច្រើនដែរ។

ដូច្នេះចង់ដឹងថា សញ្ញាអ្វីខ្លះទៅដែលបង្ហាញថា កូនរបស់អ្នកកំពុងតែឃ្លានម៉ឹម សូមអានការបង្ហាញរបស់អ្នកជំនាញដូចខាងក្រោម៖

  • ទារកតែងតែយកដៃដាក់ក្នុងមាត់ (បៀមដៃ)
  • ធ្វើសំលេងរំខាន
  • ទារកចេះតែលើកដៃលើកជើង ឬរើបំរាល់នៅមិនស្ងៀម
  • ង៉ក់ងច្រើន
  • ទារកស្រែកយំ (ក្នុងករណីដែលឃ្លានខ្លាំង)

ទាំងនេះហើយជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថា កូនរបស់អ្នកកំពុងតែឃ្លានម៉ឹម ហើយប្រសិនបើអ្នកឲ្យគេម៉ឹមភ្លាម ពួកគេនឹងនៅស្ងៀមឈឹង លែងធ្វើបង្ហាញសញ្ញាដូចខាងលើទៀតហើយ៕