ជាធម្មតា​ទារក​ដែល​កើតមក​តែងតែមាន​មុខមាត់​ដូចជា​មនុស្ស​ធម្មតា​ទូទៅ តែ​សម្រាប់​ទារក​ទាំង១០នេះ​គឺ​មិន​ដូច​ឆ្នេះ​ទេ បែ​ជាមាន​មុខមាត់​ខុសពី​មនុស្ស​ទូទៅ ទៅវិញ ចង់ដឹងថា​ខុសប្លែក​យ៉ាងណា​នោះ​តោះ​ទៅ​មើល​វីដេអូ​ខាងក្រោម​ទាំងអស់គ្នា ៖