ដេអូ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ជីវិត​របស់​ទារក​តាំងពី​កកើត​រហូតដល់​ប្រសូត វា​ពិតជា​អស្ចារ្យ​ខ្លាំង​ក្នុង​ការកកើត​ជីវិត ចង់ដឹងថា​អស្ចារ្យ​យ៉ាងណា​នោះ តោះ​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​ទាំងអស់គ្នា៖