វា​ជា​រឿង​ដែល​គ្មាន​ឪពុកម្តាយ​ណា​ចង់អោយ​កើតមាន​លើ​កូន​ជាទី​ស្រឡាញ់​របស់​ពួកគាត់​ឡើង វា​ពិតជា​ឈឺចាប់​ណាស់​នៅពេលដែល​ឃើញ​កូន​ក្នុងស្ថានភាព​បែបនេះ​ដោយសា​តែ​រលាក់​ទឹក​ក្តៅ ! ដូច​ឆ្នេះ​ហើយ​សូម​ឪពុកម្តាយ​គ្រប់រូប​គួរ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​អោយបាន​ខ្ពស់​ជាមួយ​កូន​ជាទី​ស្រឡាញ់ ! ចង់ដឹងថា​គួរអោយ​អាសូរ​ប៉ុណ្ណា​ទ​ស្សា​នា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​ទាំងអស់គ្នា៖