ទារក​យំ​ជា​រឿង​មួយ​ដែល​ធ្វើអោយ​អ្នក​ម្តាយ​កង្វល់ នៅពេលដែល​ទារក​មិន​ព្រម​បាត់ តែ​សម្រាប់​វីដេអូ​នេះ អ្នកជំនាញ​ប្រើពេល​ត្រឹមតែ៥វិនាទី​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុងការ​ធ្វើអោយ​ទារក​បាត់​យំ ចង់ដឹងថា​គេ​ប្រើ​វិធី​យ៉ាណា​តោះ​ទៅ​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​ទាំងអស់គ្នា៖