លើក​ទី១ហើយ​ដែល​បានដឹង ស្ត្រី​ម្នាក់​មាន​ពពោះ​កូនភ្លោះ ប៉ុន្តែ​កូន​ស្ថិតនៅក្នុង​ស្បូន​ផ្សេងគ្នា

0

កាលពី ៨ឆ្នាំមុន​ស្ត្រី​ម្នាក់​ដែលមាន​ឈ្មោះថា Jennifer Ashwood វ័យ ៣១ឆ្នាំ ជនជាតិ​អង់គ្លេស មានកូន​ស្រី​ម្តង​រួចទៅហើយ ប៉ុន្តែ​មាន​ភាពប្រក្រតី​ធម្មតា។ នៅពេល​នាង​មាន​ផ្ទៃពោះ​ជា​លើក​ទី២ នាង និង​ស្វាមី Andrew បាន​មានកូន​ភ្លោះ​ម្តងទៀត ប៉ុន្តែ​រយៈពេល ២០សប្តាហ៍​ពួកគេ​បាន​អេកូ​ស្ត្រា​ស រកឃើញថា ទារក​ទាំងពីរ​ស្ថិតនៅក្នុង​ស្បូន​ផ្សេងគ្នា។ ទោះជា​យ៉ាងណា កូន​របស់​ពួកគេ​មាន​សុខ​ភាពល្អ​ធម្មតា​នោះទេ។

Hy hữu bà mẹ có hai tử cung mang song thai cùng lúc - Ảnh 1.

 

 

ករណី​កម្រ​នេះ​កើតឡើង​ប្រហែលជា ១ ក្នុងចំណោម ៥០០លាន​ករណី ហើយ​ទៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក មាន​ប្រហែលជា ១០០ករណី​ប៉ុណ្ណោះ។

បន្ទាប់ពី​នាង​សម្រាលកូន​នៅ​សប្តាហ៍ ៣៤ កូនប្រុស​មាន​ទម្ងន់ ២,៥ផោន និង​កូនស្រី​មាន​ទម្ងន់ ២,៣ផោន។

Hy hữu bà mẹ có hai tử cung mang song thai cùng lúc - Ảnh 2.

 

 

ជាទូទៅ​ស្ត្រី​ភាគច្រើន​ដែល​ពពោះ​កូនភ្លោះ គឺ​ស្ថិតនៅលើ​ស្បូន​តែ​ម្ខាង​ប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែ​ការ​មានកូន​នៅក្នុង​ស្បូន​ផ្សេងគ្នា អាច​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​រលូត និង​កើត​មិន​គ្រប់​ខែ៕

Hy hữu bà mẹ có hai tử cung mang song thai cùng lúc - Ảnh 3.