ចំណងដៃកូនភ្លោះរបស់ នាយក្រឹម និងស្រីលាភ ពិតជាគួរឱ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់

0

បន្ទាប់ពីមានចំណងស្នេហាររវាងស្រីលាភ ហើយនិងនាយក្រឹមរហូតទទួលបានកូនភ្លោះដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលថ្មីៗនេះនាយក្រឹមបានបង្ហាញរូបភាពពរកូនរបស់ខ្លួន ឱ្យមហាជនបានឃើញ ធ្វើអោយមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតគួរឱ្យខ្នាញ់។ ចង់ដឹងថាកូនភ្លោះគួរឱ្យខ្នាញ់របស់នាយក្រឹម ស្រស់ស្អាតកំរឹតណាដែលធ្វើអោយមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍តោះទៅទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖