ការម៉ាស្សា គឺជាវិធីសាស្ត្របែបបុរាណដែលគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមួយចំនួន ហើយអាចជួយឲ្យសរសៃដើមរត់បានស្រួល។ សូម្បីតែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ត្រូវការម៉ាស្សាដែល ក៏ប៉ុន្តែត្រង់តំបន់ចុងសុដន់ អ្នកមិនត្រូវធ្វើម៉ាស្សាដាច់ខាត។

ហេតុអ្វីទៅបានជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ត្រូវហាមមិនឲ្យធ្វើការម៉ាស្សាចុងសុដន់? បើយោងតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Nupur Gupta ជាអ្នកជំនាញរោគស្ត្រីបានបង្ហាញថា ការម៉ាស្សាសុដន់អាចបណ្តោលឲ្យមានការរំញោច។ ការរំញោចនេះអាចបណ្តោលឲ្យអ័រម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនចាប់ផ្តើមបញ្ចេញ ហើយអ្នកនឹងប្រឈមហានិភ័យនៃការរលូតកូន។

ដូច្នេះហើយ ស្ត្រីគ្រប់រូបគួរតែចង់ចាំកំហុសឆ្គងមួយនេះ ទោះកាលៈទេសៈបែបណាក៏មិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពដែលបណ្តោលឲ្យចុងសុដន់មានការរំញោតខ្លាំងដែរ៕