ការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ គឺជាក្តៅបារម្ភដ៏ធំមួយដែលក្រុមគ្រូពេទ្យភាគច្រើនបានធ្វើការហាមប្រាម។ ថ្នាំប្រភេទនេះ ត្បិតតែមានប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលជំងឺក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែការប្រើក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាព អ្នកម្តាយ និងទារកក្នុងផ្ទៃផងដែរ។

ផលងប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ៖

ទារកអាចខូចឆ្អឹងខ្នង
សារធាតុរាវក្នុងខួរក្បាលទារកកើនលើសកម្រិត
កើតជំងឺដក់ទឹកក្នុងភ្នែក
កើតជំងឺរលាកបំពងក

ដូច្នេះហើយ មុននឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ណាមួយ អ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញជាមុនសិន ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់៕