នៅពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ត្រូវសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះដូចជា សុនខ ឆ្មា ជាដើម និងសត្វកំណាចដូចជា កណ្ដុរ សត្វកន្ទុយបាស់ ស្រមោច ខ្យាដំរី ខាំត្រូវដោយមិនដឹងខ្លួន តើមានគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេ មានផលប៉ះពាល់ដល់ទារកដែលឬទេ ?

បើតាមអ្នកជំនាញបាននិយាយថា នៅពេលសត្វដែលមានពិសខាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ នោះវារបស់វាកាចសាហាវ និងធ្វើឱ្យស្ត្រីតាំងគភ៌មានគ្រោះថ្នាក់ ងាយនឹងកើតជំងឺនានា ជាពិសេសអាចបង្ករគ្រោះថ្នាក់ដល់ទារកថែមទៀតផង ។ ទារកដែលត្រូវពិស នៅពេលប្រសូតមកមិនគ្រប់ខែ ឬធំឡើងមានសតិមិនគ្រប់គ្រាន់។ ពិសរបស់សត្វទាំងនោះកាចសាហាវណាស់ ដូច្នោះប្រសិនបើអ្នកកំពុងពពោះ ត្រូវប្រញាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីធ្វើការព្យាបាល និងចាក់វ៉ាក់សាំង។

ចុះបើពពរពោះបាន ៥ ខែហើយ ចាក់វាក់សាំងឆ្កែខាំបានដែរទេ?

ករណីនេះ សូមកុំបារម្ភ ស្ត្រីពពោះទូទៅ គឺអាចចាក់វាក់សាំងការពារ និងព្យាបាលពិសសត្វបាន ក៏ប៉ុន្តែ ចំពោះស្ត្រីដែលមានរោគជំងឺប្រចាំកាយ និងចាញ់ថ្នាំខ្លាំង អាចទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិន ទើបសម្រេចថា មានគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រើប្រាស់ប្រភេទថ្នាំចាក់ដែលឬទេ? ៕