គូស្នេហ៍​ជាច្រើន​នៅតែ​ឆ្ងល់​ថា តើ​ការ​រួមភេទ​ក្នុងពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ​ប​ណ្តោ​ល​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ​ដែរឬទេ?

 

ចំពោះ​គូស្នេហ៍​ថ្មោងថ្មី​ច្បាស់​ជា​មិន​ហ៊ាន​រួមភេទ​ក្នុងអំឡុង​ពេលនេះ​ទេ ព្រោះ​ខ្លាច​ប៉ះពាល់​ដល់​កូន​ក្នុង​ផ្ទៃ។ តែ​ទោះជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ បើ​យោងតាម​គេហទំព័រ thehealthsite បាន​បង្ហាញថា ការ​រួមភេទ​ក្នុងពេល​មាន​

 

ផ្ទៃពោះ​ពិតជា​គ្មាន​ផលប៉ះពាល់​ឡើយ ប្រសិនបើ​អ្នក​អនុវត្តតាម​អនុសាសន៍​របស់​អ្នកជំនាញ​បាន​ត្រឹមត្រូវ។
តម​រួមភេទ​នៅ៣ខែ​ដំបូង និង១ខែ​ចុងក្រោយ​វា​ពិតជា​រឿង​មួយ​ដ៏​សំខាន់បំផុត​សម្រាប់​គូស្នេហ៍​គ្រប់រូប​គួរ​ជៀសវាង ព្រោះ​ក្នុង​ដំ​ណោ​ក់៣ខែ​ដំបូង​ទារក​កំពុងតែ​អភិវឌ្ឍ។ បើ​ពុំ​ដូច្នោះ​ទេ ទារក​អាច​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​របូត​ទងសុខ ហើយ​សូម្បីតែ​ខែ​ចុងក្រោយ​ក៏​ដូចគ្នា​ដែរ។