ទម្លាប់​មិនល្អ​របស់​អ្នក​ម្តាយ​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ អាចធ្វើ​ឲ្យ​កុមារ​ក្លាយជា​មនុស្ស​ធាត់

0

ការស្រាវជ្រាវ​បានបង្ហាញ​ថា ក្មេង​វ័យ​ជំទង់​ដែល​កើតចេញពី​ម្តាយ​មាន​ទម្លាប់ ញ៉ាំ​អាហារ​មាន​ផាសុខភាព ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ទៀត​ទាត់ រក្សា​ទម្ងន់​រាងកាយ​បានល្អ មិន​ផឹកស្រា មិន​ជក់បារី ហាក់ដូចជា​មិន​ជួប​វិបត្តិ​ធាត់​នោះទេ បើ​ធៀប​ទៅនឹង​ក្មេង​វ័យ​ជំទង់​ដែល​កើតចេញពី​ម្តាយ​អនុវត្ត​ផ្ទុយ​ពីនេះ គឺ​មា​ហានិភ័យ​ធាត់​រហូតដល់​ទៅ ៨២ភាគរយ។

 

 

ការស្រាវជ្រាវ​ទៅលើ​កុមារ​ចំនួន ១,២៨២នាក់ មាន ៥,៣ភាគរយ បាន​វិ​វត្ត​ទៅជា​ជំងឺ​ធាត់​អំឡុងពេល​តាមដាន ៥ឆ្នាំ​ជា​មធ្យម។ ការ​ធាត់ ជក់បារី និង​អសកម្ម​ក្នុង​រាងកាយ ត្រូវបាន​ផ្សារភ្ជាប់​ជាមួយនឹង​ភាពធាត់​លើស​ទម្ងន់​ក្នុងចំណោម​កុមារ​ទាំងនោះ។

កុមារ​ដែល​កើតចេញពី​អ្នក​ម្តាយ​ដែល​រក្សា​ទម្ងន់​បានល្អ ហានិភ័យ​នៃ​ភាពធាត់​ថយចុះ​ដល់​ទៅ ៥៦ភាគរយ បើ​ធៀ​បៅ​នឹង​កុមារ​ដែល​កើតចេញពី​ម្តាយ​លើស​ទម្ងន់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កុមារ​ដែល​កើតចេញពី​ម្តាយ​មិន​ជក់បារី​មានការ​ថយចុះ​ហានិភ័យ​នៃ​ភាពធាត់​ដល់​ទៅ ៣១ភាគរយ បើ​ធៀប​ទៅនឹង​កុមារ​ដែល​កើតចេញពី​ម្តាយ​ដែរ​ជក់បារី។

Image result for pregnant

 

 

វេជ្ជបណ្ឌិត Qi Sun ជា​សាស្ត្រ​ចា​រ្យ​ផ្នែក​អាហារូបត្ថម្ភ​បាន​និយាយថា ញ៉ាំ​អាហារ​មាន​ផាសុខភាព ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ទៀត​ទាត់ រក្សា​ទម្ងន់​រាងកាយ​បានល្អ មិន​ផឹកស្រា មិន​ជក់បារី អំឡុងពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ អាចជួយ​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ភាពធាត់​លើស​ទម្ងន់​ចំពោះ​កូន​ទៅ​ថ្ងៃ​អ​នា​គត់ ដូច្នេះ​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទាំងឡាយ​គួរតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​បាន ៕

Related image