មូលហេតុដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមួយចំនួនធ្វើការសម្រាលកូនដោយវះកាត់ ល្អជាងសម្រាលដោយធម្មជាតិ

0

ការសម្រាលកូនដោយធម្មជាតិ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីទាំងឡាយ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួនស្ត្រីមិនអាចសម្រាលដោយធម្មជាតិបាននោះទេ ព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងម្តាយនឹងកូនបាន។ តើមូលហេតុអ្វីខ្លះទៅ ដែលត្រូវបង្ខំឲ្យស្ត្រីសម្រាលកូនដោយវះកាត់? ខាងក្រោមនេះ គឺជាហេតុហេតុដែលស្ត្រីត្រូវសម្រាលកូនដោយវះកាត់ ល្អប្រសើរជាងការសម្រាលដោយធម្មជាតិ៖

 

អ្នកម្តាយដែលមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់

 

អ្នកម្តាយកើតជំងឺព្រាយក្រឡាភ្លើង

 

អ្នកម្តាយកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម

 

ដល់ថ្ងៃម្រាលទារកគ្មានចលនា

 

ទារកស្ថិតនៅទីតាំងមិនប្រក្រតី (បញ្ជ្រាស់ ឬនៅទទឹងពោះ)

 

ទារកថ្លាស់ខ្លាំងពេក

 

កូនភ្លោះ

 

កូនក្រៅស្បូន

 

អ្នកម្តាយមានសុខភាពទន់ខ្សោយ គ្មានកម្លាំងប្រឹងបង្កើតកូន…
ទាំងអស់នេះហើយ សុទ្ធតែជាមូលហេតុសំខាន់ៗដែលត្រូវបង្ខំឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនត្រូវសម្រាលកូនដោយប្រើវិធីវះកាត់៕