ទឹកភ្លោះ​តិចពេក ឬ​ច្រើនពេក​សុទ្ធតែ​មិនល្អ តើ​មាន​កម្រិតណា​ទើប​ល្អ?

0

ទឹកភ្លោះ គឺជា​សារធាតុ​រាវ​ដ៏​ចាំបាច់​បំផុត ព្រោះ​វា​អាចជួយ​ការពារ​ទារក​ឲ្យ​ជៀស​ផុតពី​ការប៉ះទង្គិច​ពី​ម​ជ្ឍ​ដ្ឋា​ន​ខាងក្រៅ ជួយ​រក្សា​ទារក​ឲ្យ​មាន​អារម្មណ៍​កក់ក្តៅ ធ្វើ​ឲ្យ​ទារក​មាន​ចលនា​ដោយ​សេរី និង​ជំរុញ​ឲ្យ​ការ​សម្រាលកូន​បាន​ស្រួល។

ទោះជា​យ៉ាងណា​អ្នកដឹង​ទេ តើ​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ​រាងកាយ​អ្នក​ម្តាយ​ផលិត​ទឹកភ្លោះ​កម្រិតណា​ទើប​ល្អ​សម្រាប់​ទារក? ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​បរិមាណ​ទឹកភ្លោះ​ដែល​រាងកាយ​អ្នក​ម្តាយ​ធ្វើ​ការផលិត​នៅតាម​ដំណាក់កាលនីមួយ៖

១.នៅពេល​គភ៌​មាន​អាយុ ៦សប្តាហ៍ គួរតែមាន​ទឹកភ្លោះ ៨មី​លី​លីត្រ។

២.នៅពេល​គភ៌​មាន​អាយុ ១២សប្តាហ៍ គួរតែមាន​ទឹកភ្លោះ ២០០មី​លី​លីត្រ។

៣.នៅពេល​គភ៌​មាន​អាយុ ១៦សប្តាហ៍ គួរតែមាន​ទឹកភ្លោះ ២០០មី​លី​លីត្រ។

៤.នៅពេល​គភ៌​មាន​អាយុ ២០សប្តាហ៍ គួរតែមាន​ទឹកភ្លោះ ៤០០មី​លី​លីត្រ។

៥.នៅពេល​គភ៌​មាន​អាយុ ៣៦ ទៅ៣៨សប្តាហ៍ គួរតែមាន​ទឹកភ្លោះ ១.០០០មី​លី​លីត្រ។

៦.នៅពេល​គភ៌​មាន​អាយុ ៤០សប្តាហ៍ គួរតែមាន​ទឹកភ្លោះ ១.០០០មី​លី​លីត្រ។

៧.នៅពេល​គភ៌​មាន​អាយុ ៤២សប្តាហ៍ បរិមាណ​ទឹកភ្លោះ​អាច​ថយចុះ ត្រឹមតែ ២០០ទៅ ៣០០មី​លី​លីត្រ​ប៉ុណ្ណោះ។

ករណី​ដែល​ទឹកភ្លោះ​អ្នក​ម្តាយ​ផលិត​ច្រើនពេក ឬ​តិចពេក អាច​បង្ក​ផល​អាក្រក់​ដល់​ទារក​ក្នុង​ផ្ទៃ ដូច្នេះ​អ្នក​ម្តាយ​ត្រូវ​ពិនិត្យ​ពោះ​ឲ្យ​បាន​ញឹកញាប់​តាម​ការ​ណាត់ជួប​របស់​គ្រូពេទ្យ ដើម្បី​ដឹងថា ទឹកភ្លោះ​ផលិត​គ្រប់គ្រាន់​ឬ​យ៉ាងណា ដើម្បី​រក​វិធី​ដោះស្រាយ​ទាន់ពេល៕